MK HAPPY FARM

Giới thiệu
Mk Happy Farm là một trong những nông trại được rất nhiều bạn trẻ yêu thích.
Mang lại giá trị cho người lao động
+ 9999
Mang lại giá trị cho người lao động
Nơi các sản phẩm & giá trị lao động được bày bán.
Quy mô Farm của chúng tôi
+ 1000
Quy mô Farm của chúng tôi
Khởi nguồn của các nông trại hiện đại - Đầu tư phát triển nền móng nông nghiệp mới.
Cộng đồng
+ 9999
Cộng đồng
Kết nối yêu thương - Chia sẻ những gánh lo cuộc sống của các mảnh đang còn nhiều khó khăn.
Sản phẩm
+ 10000
Sản phẩm
Phát triển nông nghiệp - Cải tạo hình thức lao động hiện đại hoá, giúp cho các sản phẩm bày bán mang giá trị chất lượng cao nhất, sạch nhất.
Hoạt động cộng đồng
Tin tức & bài báo mới nhất

ĐỊA ĐIỂM CỦA CHÚNG TÔI

145B Thị Trấn Lạc Dương Lâm Đồng, việt nam

0902 791 145

khailuu1@gmail.com

Để lại lời nhắn